Karlstad

I Karlstad har vi lägenheter på
 
Bellevue:
Knappstadsvägen 2
Knappstadsvägen 4
Döbelnsgatan 9
Döbelnsgatan 11

Sjöstad:
Laxågatan 4